Επικοινωνία

Τέρμα Μ. Αλεξάνδρου 49  Τ.Κ 57019 Θερμαϊκού – Θεσσαλονίκης

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Διεύθυνση:23920 27870

Διδ.Προσ. :23920 28320

Ολοήμερο: 23920 28320

e-mail

2dimperaias@sch.gr