Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας έτους 2020-21

ΠΡΩΤΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΤΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΤΟΣ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ-2020-2021