Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-_2ο-ΔΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ_ΣΧΟΛΙΚΟ-ΕΤΟΣ-2021-2022_signed